Międzyszkolne Centrum Informacji o Programach Edukacji Zagranicznej zajmuje się organizacją spotkań z reprezentantami uczelni zagranicznych, instytucjami, które pomagają w rekrutacji na studia poza Polską oraz wspieraniem uczniów w procesie aplikacji na uczelnie zagraniczne. Aktywnie współpracujemy ze stypendystami Fahrenheita oraz ze Stowarzyszeniem Fahrenheita jak również z firmą EduCatELAb oraz z Programem Mentorship 

Bieżące ogłoszenia na stronie Facebook

https://www.facebook.com/Centrum-informacji-o-edukacji-zagranicznej-III-LO-Gda%C5%84sk-107191114494136

Instagram

@edukacja_zagraniczna_3lo_gda

https://www.instagram.com/edukacja_zagraniczna_3lo_gda

Koordynatorem ds. edukacji zagranicznej jest p. Agnieszka Jaśkiewicz-Janczyk - nauczyciel psychologii w systemie IB oraz psycholog szkolny.

Kontakt poprzez e-mail:

a.jaskiewicz@zso13.edu.gdansk.pl

Kontakt telefoniczny:

58 341 0671 wew. 54

Kontakt osobisty w gabinecie nr 8:

środa 09.50 - 15.25