Międzyszkolne Centrum Informacji o Programach Edukacji Zagranicznej zajmuje się organizacją spotkań z reprezentantami uczelni zagranicznych, instytucjami, które pomagają w rekrutacji na studia poza Polską oraz wspieraniem uczniów w procesie aplikacji na uczelnie zagraniczne. Aktywnie współpracujemy ze stypendystami Fahrenheita oraz ze Stowarzyszeniem Fahrenheita jak również z Programem Mentorship.

Koordynatorem ds. edukacji zagranicznej jest p. Agnieszka Jaśkiewicz - nauczyciel psychologii w systemie IB oraz psycholog szkolny.

Kontakt poprzez e-mail:

a.jaskiewicz@zso13.edu.gdansk.pl

Kontakt telefoniczny:

58 341 0671 wew. 54

Kontakt osobisty w gabinecie nr 9:

środa 10.00-13.30

czwartek 9.45-11.45