MISJA

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do holistycznego rozwoju, motywującą do samodzielności i krytycznego myślenia w sprzyjającym otoczeniu nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.

WIZJA

Uczeń Topolówki to przyszły absolwent o ukształtowanej osobowości, gotowy na zmiany, rozwijający swoje talenty i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, empatyczny i otwarty na świat oraz korzystający z unikalnej specyfiki Gdańska.

STATUT