"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TOPOLÓWKI" przy III LO w Gdańsku jest stowarzyszeniem, którego zadaniem statutowym jest wspieranie działalności III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

Siedziba Stowarzyszenia TPT: ul. Topolowa 7, 80-255 Gdańsk

KRS 000033450

adres mailowy do kontaktu: tpt@gpe.onmicrosoft.com