SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów III LO w Gdańsku na cykliczne spotkania ze specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki i wychowania w ramach Szkoły dla Rodziców.

Zapraszamy na spotkania w śtyczniu i lutym:

środa 20.01.2021; godz. 18:00 – 20:00 - wykład dr Katarzyny Wajszczyk „Skuteczna komunikacja w relacjach"

Spotkanie zostanie poświęcone pracy nad podstawowymi błędami komunikacyjnymi, które występują w relacjach (nie tylko z nastolatkami). Będziemy budować pełny komunikat wolny od zniekształceń i miejsca na domysły, właściwie formułować potrzeby, polecenia i opinie. Jasno określimy postawę w asertywną zastępującą manipulację, agresję i uległość. Wzmocnimy umiejętność asertywnej krytyki oraz poćwiczymy dwie strategie zmiany zachowania: przez wskazanie konsekwencji negatywnych oraz konsekwencji pozytywnych wiążących się z tą zmianą.

link: Skuteczna komunikacja w relacjach

środa 17.02.2021; godz 18.00 - 20.00 – wykład dr Katarzyny Wajszczyk „Rozwiązywanie i radzenie sobie z konfliktami w relacjach"

Spotkanie będzie dotyczyło wskazania, czym jest konflikt i czego dotyczy w relacji z nastolatkiem. Omówimy rodzaje konfliktów oraz rolę dorosłych w tychże konfliktach (trzecia strona konfliktu). Zwrócimy uwagę na osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz wypływające z tego podejmowane przez nastolatków i dorosłych strategie radzenia sobie z konfliktem. Wzmocnimy konstruktywne strategie pracy z konfliktem ze wskazaniem możliwości i korzyści z ich zastosowania.

Pani doktor Katarzyna Wajszczyk jest adiunktem w Zakładzie Dydaktyki i Andragogiki (WNS UG). Od kilkunastu lat zajmuje się praktycznie i naukowo problematyką konfliktu, komunikacji i relacji. 

Zapraszam również do oglądania materiałów z poprzednich spotkań:

środa 16.12; godz. 18:00 – wykład dr Wojciecha Glaca „Seksualność - ciało i mózg adolescentów"

W trakcie wykładu poruszaliśmy zagadnienia związane ze zmianami do jakich dochodzi  w toku rozwoju płciowego z naciskiem na mózg. Podczas wykładu poruszone zostało zagadnienie nerobiologicznego podłoża orientacji seksualnej, a także przyglądaliśmy się przebiegowi rekacji seksualnych w mózgu młodego człowieka. 

Film z wykładu: TUTAJ.


środa 18.11; godz. 18:00 – wykład dr Wojciecha Glaca „Mózg nastolatka”

Jakie tajemnice kryje mózg nastolatka? Jakie są różnice pomiędzy budową i funkcjonowaniem mózgu nastolatka i osoby dorosłej? Jak dojrzewa mózg? Co dzieje się w mózgu w okresie dojrzewania płciowego? Co grozi mózgowi nastolatka?

link do wykładu "Mózg nastolatka"

Zapraszamy również Państwa do oglądania materiałów zrealizowanych w ramach Konferencji "Edukacja przez relacje".

wykład prof. dr hab. Tomasza Szlendaka

Poznajmy się. Pokolenie 14+.
Mózg nastolatka vs mózg rodzica.
Niech jedyną ambicją rodziców będzie poznanie swojego dziecka.
Czym dla pokolenia 14+ jest doświadczenie lockdown’u

Poniżej materiały przygotowane przez Miasto Gdańsk, które mogą Państwa wesprzeć w obecnej sytuacji zdalnego nauczania. Polecamy!