Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Bohaterów Westerplatte

ul. Topolowa 7

80-255 Gdańsk

Sekretarz: mgr Mirosława Rejniak

sekretariat czynny dla interesantów:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 8.00-14.00

środa 8.00-16.00

czwartek 8.00-14.00

tel./fax 58 341 06 71

e-mail: sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych ZSO nr 13
p. Eliza Łuczkiewicz
iod.topolowka@gmail.com