Uczniowie Topolówki biorą udział w licznych wymianach młodzieżowych. Nawiązują kontakty z rówieśnikami z innych krajów, doskonalą umiejętności językowe, zwiedzają inne kraje, poznają zwyczaje ich mieszkańców, a także mają okazję zaprezentować to, co w Polsce i Polakach najlepsze. Wierzymy, że dzięki wymianom uczniowie Topolówki będą otwartyci na innych ludzi, chętni do zawierania nowych znajomości i zdolni do wzbudzania w innych zainteresowania Polską i jej kulturą.