Wymiana z Wielką Brytanią: Topolówka- Whitgift
Wymiana ze szkołą angielską Whitgift mieszczącą się w londyńskiej dzielnicy Coydon została zainicjowana w roku 2013 przez dwoje nauczycieli geografii: p. Nicolasa Morgana i p. Ewę Jaworską.
Uczestniczy w niej corocznie około dwadzieścioro uczniów i uczennic klasy 2IB z naszej szkoły, którzy są goszczeni w rodzinach angielskich, mają okazję poznać atrakcje Londynu i okolic oraz uczestniczyć w zajęciach i warsztatach zorganizowanych dla nas przez profesorów tej renomowanej szkoły. Uczniowie angielscy przyjeżdżają do nas na przełomie listopada i grudnia. Zapoznajemy ich z historią naszego kraju i miasta, zwiedzają najciekawsze miejsca w Trójmieście, zabieramy ich do Malborka, odwiedzają muzeum w Stutthofie. Organizujemy wspólne zajęcia integracyjne i sportowe. Nasi uczniowie wyjeżdżają do Londynu na przełomie maja i czerwca, a opiekę nad nimi sprawuje czworo nauczycieli: p. Alina Spychała – koordynator IB, anglistka, p. Ewa Jaworska, p. Lukasz Skupny – nauczyciel historii i p. Elżbieta Cierniak – anglistka.
Każdy pobyt w Londynie jest niepowtarzalny. Londyńska szkoła niezależna Witgift School (https://www.whitgift.co.uk/) liczy 1400 uczniów. Założona w 1596, słynie z oryginalnych historycznych budynków uzupełnionych przez wiele dodatków i ulepszeń, w tym szkoły muzycznej oraz sali koncertowej. Zachowuje wygląd atrakcyjnej wiejskiej posiadłości z przepięknymi ogrodami wodnymi, unikalnymi okazami drzew i roślin, co więcej, ptaków – można tu zobaczyć m.in. pawie i różowe flamingi. Cieszymy się, że mamy okazję zwiedzać ten ośrodek i brać w nim udział w warsztatach i wykładach.
Wymiana, która trwa już siedem lat, zaowocowała nawiązaniem wielu przyjaźni. Uczniowie poszerzają swoje umiejętności językowe i uczą się poprzez bezpośredni kontakt z kulturą Wielkiej Brytanii. Organizacja następnego wyjazdu jest już na ukończeniu. Za około dwa miesiące znowu wyruszamy do Londynu.