Uzupełnienie dokumentów uczniów zakwalifikowanych do klasy I:

Do 19 sierpnia prosimy o przesłanie na adres

sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

zdjęcia do legitymacji (w załączniku, tytuł pliku: imię, nazwisko, klasa, do której kandydat się dostał, np. Jan Kowalski 1a) W tytule maila proszę podać imię, nazwisko i klasę.

WAŻNE! Format zdjęcia: z rozszerzeniem jpeg lub jpg, nie większe niż 5 MB, min. rozdzielczość – 300 dpi.

Do 19 sierpnia prosimy o wypełnienie kwestionariusza wyboru języków i przedmiotów dla przyjętych do III LO: https://zso13.edu.gdansk.pl/pl zakładka: rekrutacja

Do 15 września prosimy dostarczyć do szkoły:

  1. oryginał lub kopię aktu urodzenia
  2. kartę zdrowia (ze szkoły podstawowej)

We wrześniu odbędzie się obowiązkowy obóz integracyjny.

We wrześniu odbędzie się kiermasz podręczników używanych.