IB DP 2024/2025

Klasa 3IB w roku szkolnym 2024/2025
W związku z dużą liczbą uczniów w klasach 2preIB oddziału międzynarodowego, także powracających ze stypendiów zagranicznych, w roku szkolnym 2024/2025 nie przewiduje się dodatkowych miejsc w klasie 3IB.

IB DP in 2024/2025
Due to a large number of current 2preIB students in our school, also those returning form scholarships abroad, there will be no additional admissions into the international programme for the school year 2024/2025.