W związku z dużą liczbą uczniów w klasach 2 preIB  III LO w Gdańsku, oraz ograniczoną liczbą miejsc w klasie 3 IB na rok szkolny 2023/2024, nabór do klasy 3 IB będzie przebiegał następująco:

Uczniowie klas 2 preIB III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, którzy uzyskali proponowaną końcoworoczną średnią ocen 4.75 i powyżej (w tym TOK zaliczony został na ocenę bardzo dobrą lub celującą, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz zaliczony CAS) zostają przyjęci do klasy III IB bez dalszego postępowania kwalifikacyjnego (po złożeniu karty kandydata I. Karty powinny być przesłane drogą elektroniczna na adres: ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl od 15.05.2023 do 26.05.2023)

W przypadku uczniów klas 2 preIB III LO w Gdańsku, którzy nie spełnili warunków opisanych powyżej, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim po wcześniejszym złożeniu podania wraz z kartą kandydata I.

Informacja dla uczniów ubiegających się o przeniesienie do klasy 3 IB na rok szkolny 2023/2024 z innych klas ZSO 13 w Gdańsku oraz innych szkół w Polsce i zagranicą.