Koniec roku szkolnego przypłynął i do Klubu Żeglarskiego Topolówki. Po zajęciach teoretycznych, odbywających się sobotnimi przedpołudniami w czytelni III LO, po rejsach po Zatoce Gdańskiej na pokładzie Enzo Molinari, przyszedł czas na egzaminy na patent żeglarza – które to zostały zdane! Szczególnie serdeczne podziękowania dla Sailing Factory, i osobiście dla Pana Andrzeja Mroza, za czuły i fachowy patronat nad Klubem, bez którego nie mógłby on działać. Opiekunem (i kursantem) Klubu jest p. Łukasz Skupny, a pływali Lila, Konstancja, Makary i Sebastian. Ahoj!