W tym roku szkolnym nauczycielki języka niemieckiego zaprosiły uczniów klas drugich do udziału w wymianie polsko-niemieckiej z uroczym miasteczkiem Stadthagen w Dolnej Saksonii. Oprócz masy atrakcji przygotowanych przez niemieckich uczniów i nauczycieli zwiedziliśmy także Berlin. Odwiedziliśmy również Hannover oraz Bremę, która przywitała wszystkich wiosennym słońcem. Pełni wrażeń czekamy z niecierpliwością na rewizytę uczniów i nauczycieli ze Stadthagen, która odbędzie się w czerwcu. Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Dorota Gąsiorowska, Justyna Milewska, Joanna Nurska