Szanowni kandydaci, szanowni rodzice!

Nie udzielamy informacji telefonicznie o tym, czy kandydaci są zakwalifikowani do szkoły.

Wyniki kwalifikacji będą widoczne na Waszych kontach (nabor-pomorze) 21.07. o godz. 14.00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została opublikowana tu: https://zso13.edu.gdansk.pl/Content/pub/446/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-i-niezakwalifikowanych-publ_.pdf

Listy kandydatów zakwalifikowanych  do poszczególnych klas są wywieszone w holu szkoły

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można odbierać w dniach 22-28 lipca w godz. 9.00-15.00

Kandydaci zakwalifikowani do III LO dostarczają do szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty w dniach 22-28 lipca 2022 w godz. 9.00-15.00.