Klasa 2preIBA realizuje dwuetapowy projekt międzyprzedmiotowy „Environmental Issues” łączący treści chemiczne, biologiczne i geograficzne, pod kierunkiem p. Prof. E. Gobis, M. Gradolewskiej i E. Jaworskiej. Część pierwsza odbyła się w I semestrze i polegała na przedstawieniu zagadnień dotyczących wpływu człowieka na środowisko w postaci kreatywnych prezentacji integrujących treści biologiczne, chemiczne i geograficzne. Część drugą, czyli badania terenowe i laboratoryjne, zrealizowaliśmy w piątek 19 maja, na terenie Jelitkowa, Wrzeszcza i Oliwy. Chemicy badali stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie z różnych źródeł, biolodzy opracowywali skalę porostową i badali bioróżnorodność gatunków roślinnych, a geografowie przeprowadzali badanie przepływu w Potoku Oliwskim i natężenie hałasu w różnych miejscach Gdańska. Podsumowaniem badań będzie stworzenie raportu na wzór Internal Assessment, co na pewno przyda się w IB.