Regulamin udziału w projekcie ERASMUS+ i wyjazdów uczniów w ramach projektu Effective Communication for Mediation. “Bull’s Eye Bullying”.