Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, od poniedziałku 16 marca w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku będzie prowadzony e-learning. Będziemy korzystać z zasobów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i aplikacji dostępnych w tej platformie np. Microsoft Teams, ale też innych zasobów edukacyjnych.

Mamy również pomysł na przeprowadzenie próbnych matur online. Jeśli technologia nam pozwoli próbne matury z 12 i 13 marca zostaną przeniesione na następny czwartek i piątek, 19, 20 marca, według podobnego harmonogramu, jaki był planowany.

Uczniowie i rodzice proszeni są o używanie poczty elektronicznej, powiązanej z Gdańską Platformą Edukacyjną, facebooka i strony szkoły.

Mamy nadzieję, że nie napotkamy dużych problemów technicznych. Pamiętając jednak, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą mieć takie problemy, czy też po prostu kłopoty z internetem, nie będziemy sprawdzać obecności, czy wystawiać ocen. Liczymy na współpracę z rodzicami i młodzieżą. Wierzymy, że mamy w Topolówce odpowiedzialną młodzież i zaangażowanych rodziców, którzy rozumieją powagę sytuacji i zależy im na edukacji.

Życzymy wszystkim zdrowia i spokoju!!!