NEWSLETTER Nr 3

Wszyscy uczestnicy projektu, uczniowie i ich hostowie, ale też nauczyciele, zebrali się w szkole na pierwszym spotkaniu. Oglądaliśmy filmy o tematyce zapobiegania przemocy w szkole, wykonane przez każdą z międzynarodowych grup. Na ich bazie przeprowadzaliśmy dyskusje i szukaliśmy rozwiązań poruszanych tam problemów.