W dniach 13 – 20 kwietnia 2024r. Panie Anna Orłowska i Anna Osieczko uczestniczyły  w tygodniowym kursie „Innovative teaching methodologies”, w ramach modułu Language learning and teaching programu Erasmus+ we Włoszech. Szkolenie prowadziła Elisa Crivellari z Teacherise z siedzibą w Padwie. Był to intensywny tydzień pracy z ciekawymi aplikacjami typu E-pub editor, Thinglink, BookCreator, Genially, EdPuzzle czy digital escape rooms in Google forms. Omawiano rozmaite technologie i rozwiązania edukacyjne takie jak: flipped classroom (odwrócona lekcja), co-operative learning (uczenie się oparte na współpracy), project-based learning (uczenie metodą projektu), and inquiry-based learning (uczenie się przez dociekanie). Podkreślono znaczenie zajęć terenowych (outdoor teaching) w poznawaniu przez ucznia środowiska poprzez doświadczanie, jako istotnej alternatywny dla tradycyjnego uczenia w klasie. Szkolenie było również niepowtarzalną okazją do wymiany opinii i dyskusji nad zastosowaniem rozmaitych innowacyjnych metod w nauczaniu z nauczycielami z takich krajów jak: Hiszpania, Portugalia, Grecja i Szwecja. Był to intensywny tydzień pracy, w którym nie zabrakło również czasu na zwiedzanie i podziwianie perełek kultury i architektury, które oferuje słynne miasto uniwersyteckie - Padwa.