UWAGA TOPOLÓWKOWICZE !

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska ogłasza nabór na kolejną kadencję.

Aby zostać radnym MRMG należy wpierw:

ETAP SZKOLNY

  1. Wypełnić i przesłać aplikację kandydata w terminie 22-26.01.2024 opiekuna PU p.Doroty Jamroż-Janowicz d.jamroz-janowicz@zso13.edu.gdansk.pl
  2. Przeprowadzić kampanię wyborczą 22-26.01.2024
  3. Przy więcej niż dwóch kandydatach 12.02.2024 odbędzie się debata wyborcza
  4. Uzyskać jak najwięcej głosów w drodze głosowania
  5. Dwóch delegatów z największą ilością uzyskanych głosów przejdzie do kolejnego etapu.

ETAP OKRĘGOWY - prezentacja swoich celów i pomysłów na działanie w MRMG przed komisją;

Krótko o MRMG.

Podstawowe cele MRMG :

  • Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  • Upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  • Integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Gdańska;
  • Podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Gdańska;
  • Organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. 

Dodatkowe informacje:

https://media.gdansk.pl/komunikaty/827441/twoj-glos-jest-wazny-wybory-do-mlodziezowej-rady-miasta-gdanska

https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiastaGdanska/