Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita i Hevelianum zapraszają! Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/2528050727444526/