Regulaminy szkolne programu matury międzynarodowej są dostępne w języku polskim i w języku angielskim.

All the IB DP school policies are avaliable in Polish and English.