20 lat temu w maju 2003 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, maturzyści IB World School No. 001309 rozpoczęli swoje egzaminy. Nasz pierwszy rocznik liczył 22 osoby i 19 nauczycieli. W tym roku nasze mury opuści 67 uczniów kształconych przez kadrę 44 nauczycieli. Matura międzynarodowa (IB) to część programu edukacyjnego stworzonego przez International Baccalaureate czyli fundację genewską powstałą w 1968 roku w Szwajcarii. Obecnie program ten realizowany jest w ponad 4000 placówek na całym świecie, w tym w kilkudziesięciu w Polsce. To właśnie Topolówka znacznie przyczyniła się do rozwoju International Baccalaureate. W naszych murach powstało Stowarzyszenie Szkół IB w Polsce. Wraz z kolejnymi Ministrami Edukacji i wspaniałymi pracownikami naukowymi licznych wyższych uczelni przyczyniliśmy się do wpisania programu IB do polskiego systemu prawnego. Jesteśmy dumni z sukcesu jakim okazał się projekt kształcenia IB w Topolówce. Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach na świecie, robią kariery w wybranych sektorach gospodarki, zmieniają Polskę, mają wpływ na rozwój Unii Europejskiej i efektywnie kształtują naszą wspólną przyszłość.

Z okazji okrągłej 20-tej rocznicy powstania IB World School No. 001309 i przeprowadzenia pierwszej matury organizujemy  dwudniową Konferencję „Theory of Knowledge – Myślenie krytyczne”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach  16 i 17 czerwca. Władze Miasta Gdańska, Absolwenci, Dyrektorzy, Nauczyciele i Przyjaciele Topolówki będą świętować to ważne wydarzenie w budynku szkoły oraz na uroczystej kolacji w restauracji „Progres”.

Serdecznie zapraszamy Absolwentów do rejestrowania się na Bal z okazji 20 lecia pierwszej matury międzynarodowej (informacje w załączniku).

Chcąc zachować w pamięci przyszłych pokoleń wydarzenia tych lat przygotowujemy również jubileuszową publikację prezentującą twórców, nauczycieli, absolwentów i dokumentującą najważniejsze działania z ostatniego dwudziestoletniego okresu szkoły. 

Zapraszamy do wsparcia naszego świętowania!

Agenda wydarzenia w załączniku.

Link do rejestracji na Bal:

https://forms.office.com/e/UB8T690cF3 

Kontakt z organizatorami:

Mail: ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

Tel: +48 058 341 06 71

Konto bankowe: Towarzystwo Przyjaciół „Topolówki” Z/S w Gmachu III LO,

80-255 Gdańsk, ul. Topolowa 7

Numer konta: 21 1020 1811 0000 0302 0014 9427