KLASA „preIB” - DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM, przygotowująca do programu dyplomowego matury międzynarodowej (dwa oddziały)

 • Tylko dla uczniów, którzy od III klasy chcą uczestniczyć w programie dyplomowym matury międzynarodowej. Dodatkowe opłaty.
 • Przedmioty nauczane dwujęzycznie:
 • MATEMATYKA
 • BIOLOGIA
 • FIZYKA
 • GEOGRAFIA
 • HISTORIA
 • CHEMIA
 • dodatkowe przedmioty: THEORY OF KNOWLEDGE (metodologia badań naukowych - nauczana w języku angielskim) i CAS (Creativity Activity Service - od drugiej klasy)
 • programy autorskie i innowacje pedagogiczne z j. polskiego, matematyki, historii i geografii
 • Nauczane języki: angielski, niemiecki, francuski lub hiszpański
 • Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły

UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego; termin składania wniosku i e-kwestionariusza - do 31.05.2023r., do godz. 15.00.