KLASA C - humanistyczno-prawna; objęta patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Gdańsku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą klasy:

Klasa dyplomatyczno - prawna 2024-2025