Zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów są doskonałą okazją do poszerzania wiedzy, przygotowania do matury, konkursów i olimpiad przedmiotowych, a także uzupełnienia ewentualnych braków i zaległości pod okiem Topolówkowych nauczycieli. Jeśli po lekcji czujesz jeszcze niedosyt, to na przedmiotowych zajęciach dodatkowych na pewno zaspokoisz swój głód wiedzy!