Nowości Klubu Szkół UNICEF:

Wrzesień https://unicef.pl/content/download/41247/file/Nowości Klub Szkol UNICEF_09_2020.pdf

Pażdziernik https://unicef.pl/content/download/44993/file/Nowosci_Klub_Szkol_UNICEF_10_2020.pdf

Listopad https://unicef.pl/content/download/45403/file/Nowosci_Klub_Szkol_UNICEF_11_2020.pdf

Grudzień https://unicef.pl/content/download/45962/file/Nowosci_Klub_Szkol_UNICEF_12_2020.pdf

Styczeń/Luty https://unicef.pl/content/download/46852/file/Nowosci_Klub_Szkol_UNICEF_02_2021.pdf

Marzec https://unicef.pl/content/download/47210/file/Nowosci_Klub_Szkol_UNICEF_03_2021.pdf