Lp. Data Godzina Dyżur nauczycieli Uwagi
1. 01.09.2022

17:30

18:00

nie

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas pierwszych. Spotkanie wychowawców klas pierwszych z Rodzicami. Informacje o organizacji pracy szkoły i Statucie Szkoły. 

07-08.09.2022

17:30

18:30

nie

Spotkanie wychowawców klas drugich, trzecich i czwartych z Rodzicami wg harmonogramu ustalonego przez wychowawców. Deklaracje z religii/etyki/wdż. Wybór Klasowych Rad Rodziców.

2. 29.11.2022 17-19 tak Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas w ustalonych godzinach. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów. Infromacja o ocenach przewidywanych.
3. 10.01.2023 17-19 nie Semestralne spotkanie z Rodzicami - online.
4. 21.03.2023 17-19 nie Spotkanie z Rodzicami; dla klas IV informacja o ocenach przewidywanych.
5. 25.04.2023 17.30 nie Ostatnie spotkanie wychowawców z Rodzicami klas IV.

7.

23.05.2023 17-19 nie

Spotkanie z Rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.