Lp. Data Godzina Dyżur nauczycieli Uwagi
1. 01.09.2021

17:00

18:30

nie

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas pierwszych. Spotkanie wychowawców klas pierwszych z Rodzicami. Informacje o organizacji pracy szkoły i Statucie Szkoły. 

07-08.09.2021

17:00

18:30

nie

Spotkanie wychowawców klas drugich i trzecich z Rodzicami wg osobnego harmonogramu. Deklaracje z religii/etyki/wdż. Wybór Klasowych Rad Rodziców.

2. 23.11.2021 17-19 tak Konsultacje z nauczycielami przedmiotów online.
3. 14-15.12.2021 17:00 nie Spotkanie z Rodzicami wg. osobnego harmonogramu. Informacja o ocenach przewidywanych, w tym ocenach ndst.

4. 25.01.2022 17:30 nie Spotkanie z Rodzicami - online.
5. 29.03.2022 17:00 nie Spotkanie z Rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach w klasach trzecich.
6. 26.04.2022 17:00 nie Ostatnie spotkanie wychowawców z Rodzicami klas III.

7.

24-25.05.2022 17:00 nie

Spotkanie z Rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach pierwszych i drugich, w tym ocenach ndst.