Lp. Data Godzina Dyżur nauczycieli Uwagi
1. 02-04.09.2020

17:00

18:30

nie

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas pierwszych. Spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami. Informacje o organizacji pracy szkoły i Statucie Szkoły. 

14-17.09.2020

17:00

18:30

nie

Spotkanie wychowawców klas drugich i trzecich z rodzicami wg osobnego harmonogramu. Deklaracje z religii/etyki/wdż. Wybór Klasowych Rad Rodziców.

2. 21.09.2020 18:00 nie Zebranie Rady Rodziców- Klub
3.

17.11.2020

18.11.2020

17-20

17:30

18:00

tak

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów online. 

Spotkania z wychowawcami online. Informacje o ocenach i sprawy bieżące.

Szkoła dla Rodziców - wykład dra Wojciecha Glaca "Mózg nastolatka"

4. 15-16.12.2020 17:00 tak

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr.

5. 19-20.01.2021 17:00 tak

Po zebraniach klasowych zebranie Rady Rodziców.

6. 30-31.03.2021 17:00 tak

informacja o przewidywanych ocenach w klasach trzecich.

7. 25-26.05.2021 17:00 tak

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego w klasach pierwszych i drugich.