Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku

Przewodniczący – p. Arkadiusz Zapędowski

Wiceprzewodnicząca - p. Agnieszka Olesińska-Strachacka

Wiceprzewodnicząca – p. Beata Rogalska

 

Konto :

PKO Bank Polski II/O Gdańsk
nr r-ku 13 1020 1811 0000 0702 0014 9278

Dziękujemy za wszystkie wpłaty!!!

Kontakt:

Rada Rodziców przy III LO

Topolowa 7

80-255 Gdańsk

tel. 58 3410671

e-mail: rr3logdansk@gpe.onmicrosoft.com