Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku

Przewodniczący – p. Arkadiusz Zapędowski

Wiceprzewodniczący - p. Tomasz Jeleński

Wiceprzewodnicząca – p. Danuta Krzewska

Konto :

PKO Bank Polski II/O Gdańsk
nr r-ku 13 1020 1811 0000 0702 0014 9278

NIP: 957-08-24-694

 

Główne cele działalności Rady Rodziców przy III LO w Gdańsku:

 • zakup pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego, odczynników chemicznych
 • zakup książek do biblioteki szkolnej (lektury, czasopisma, podręczniki)
 • olimpiady, imprezy szkolne, konkursy, krajowe wyjazdy szkoleniowe
 • koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, przedmiotowe, inne
 • wymiana międzynarodowa młodzieży
 • wykłady, prelekcje, laboratoria na uczelniach
 • sport
 • matura i nagrody dla uczniów
 • szkolenia nauczycieli, warsztaty międzynarodowe
 • wyposażenie szkoły (meble, zamontowanie urządzeń multimedialnych)
 • remonty, zakup materiałów budowlanych, części zamiennych, naprawy, konserwacja sprzętu, pomocy
 • materiały biurowe: papier, tonery, obsługa sprzętu ksero, drukarek itp.