Sprawozdanie finansowe ZSO nr 13 za rok 2019 zostało opublikowane w BIP GCUW (załącznik poniżej). (Gdańskie Centrum Usług Wspólnych). 

ZSO13_SF2019 (5 MB) 

Sprawozdanie finansowe ZSO nr 13 za rok 2020 zostało opublikowane w BIP GCUW (załącznik poniżej). (Gdańskie Centrum Usług Wspólnych). 

ZSO13 SF 2020

Sprawozdanie finansowe ZSO nr 13 za rok 2021 zostało opublikowane w BIP GCUW (załącznik poniżej). (Gdańskie Centrum Usług Wspólnych). 

ZSO13 SF 2021

Sprawozdanie finansowe ZSO nr 13 za rok 2022 zostało opublikowane w BIP GCUW (załącznik poniżej). (Gdańskie Centrum Usług Wspólnych). 

Sprawozdanie finansowe ZSO13 2022 rok