Sprawozdanie finansowe ZSO nr 13 za rok 2019 zostało opublikowane w BIP GCUW (załącznik poniżej). (Gdańskie Centrum Usług Wspólnych). 

ZSO13_SF2019 (5 MB)