Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Czytaj więcej

Aktualności

OGŁOSZENIA O OBOZIE INTEGRACYJNYM - PO GIMNAZJUM I PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o obozie integracyjnym dla uczniów Klas Pierwszych naszej szkoły po szkole podstawowej i po gimnazjum. 

Udział w obozie integracyjnym jest obowiązkowy.

Obóz integracyjny jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego III LO w Gdańsku, ujętym w Statucie Szkoły  ( § 4 pkt. 3 )

/Content/pub/446/oboz-int-po-szkole-podstawowej.pdf

/Content/pub/446/oboz-integr-po-gimnazjum-i.pdf

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW NNW

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy
to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku wycieczek szkolnych i wypoczynku organizowanego w kraju.

Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców), do podejmowania czynności związanych
z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów
.

W związku z powyższym, informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 rodzice samodzielnie podejmują decyzję o ubezpieczeniu dziecka, dokonują wyboru firmy ubezpieczeniowej, opłacają składkę i dochodzą ewentualnych roszczeń; bez udziału ZSO nr 13.

ŚWIADECTWA MATURALNE 2019 - 4.07.19, od 10.00 do 12.00

Zapraszamy naszych Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 4 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 12.00.
Wychowawcy będą na Was czekali w salach.
Możliwy jest też odbiór świadectwa przez inną osobę na podstawie pisemnego upoważnienia.
Życzymy najlepszych wyników i sukcesów na następnym etapie Waszej edukacji.

   

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 był pełen cennych doświadczeń i sukcesów Topolówkowiczów, których nie sposób szczegółowo podsumować podczas krótkiej uroczystości zakończenia roku, która miała miejsce 19 czerwca na boisku szkolnym. Nad odpowiednim przebiegiem wydarzenia czuwał Pan Profesor Tomasz Szpakowski, na którego wezwanie wprowadzono sztandar szkoły i zaśpiewano hymn narodowy. Ponieważ gościliśmy wówczas uczniów zza granicy w ramach wymiany ze szkołą w Niemczech, słowa powitalne Pani Dyrektor Bożeny Ordak przetłumaczono na język niemiecki. Krótkie przemówienie wygłosił ksiądz Łukasz Koszałka oraz przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego. Dokonano również prezentacji tegorocznych laureatów i finalistów olimpiad oraz pozostałych prestiżowych konkursów. Znaczącym sukcesem było także uczestnictwo naszych reprezentantów w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Ważnym dla wielu uczniów punktem uroczystości był moment wręczenia świadectw z wyróżnieniem. Średnia ocen całej szkoły w tym roku wyniosła 4,66. Po zamknięciu części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas wraz z wychowawcami, by tam wspólnie im podziękować i cieszyć się nadchodzącymi wakacjami. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 było zakończeniem szczególnym również pod tym względem, iż było pierwszym, i zarazem ostatnim pożegnaniem absolwentów gimnazjum w naszej szkole.

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2019
PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Slajdy

back to top