Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
*
  uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych,
*  uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

  • fizyka
  • informatyka
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
  • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Regulamin i szczegółowe informacje na stronach: https://www.odn.slupsk.pl/projekty-i-programy/projekty-z-rpo/zdolni-z-pomorza-pomorska-liga-zadaniowa/rok-20192020/pomorska-liga-zadaniowa-zdolni-z-pomorza-20192020/