W poniedziałek 3 września 2018 r. na placu za szkołą odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019. Uroczystość poprowdził niezawodny prof. Tomasz Szpakowski. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odspiewaniu Hymny Polski głos zabrała p. dyrektor Bożena Ordak. Przywitała zebraną młodzież, szczególnie uczniów klas pierwszych, i grono profesorskie. Przedstwiła nowych nauczycieli i życzyła wszystkim udanego roku w murach III LO. Następnie najlepszeej absolwentce "Topolówki" wręczyła nagrodę "Primus Inter Pares" i uhonorowało jednego z rodziców nagrodą "Primus Inter Parentes". Podczas uroczystości głos zabrali także ks. Łukasz Koszłka i Prezydent Parlmentu. Na koniec p. Dyrektor pogratulowała tegorocznym absolwentom klas IBO wyników uzyskanych na maturze i wręczyła im świadectwa maturalne. Wyprowadzenie sztandaru szkoły dało sygnał do przejścia uczniów do sal lekcyjnych w celu spotania się ze swoimi wychowawcami.