Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z jezyka angielskiego do klas dwujęzycznych 2022.

pliki do pobrania