Dyrektor ZSO nr 13 w Gdańsku - mgr Małgorzata Mroczkowska

Wicedyrektor ZSO nr 13 w Gdańsku - mgr Agnieszka Golak


Wicedyrektor ZSO nr 13 w Gdańsku - mgr Renata Kudan

 

Sekretariat - mgr Mirosława Rejniak

 

Kierownik administracyjny - mgr Izabela Zachariasiewicz