Dyrektor ZSO nr 13 w Gdańsku - mgr Małgorzata Mroczkowska

Wicedyrektor ZSO nr 13 w Gdańsku - mgr Agnieszka Golak


Wicedyrektor ZSO nr 13 w Gdańsku - mgr Renata Kudan

 

Sekretariat - mgr Mirosława Rejniak

 

Kierownik administracyjny - mgr Izabela Zachariasiewicz

Inspektor Ochrony Danych ZSO nr 13
mgr Eliza Łuczkiewicz
iod.topolowka@gmail.com