Uczennice z Topolówki osiągnęły niemały sukces:
Nina Katka z klasy 2PRe IBa zdobyła tytuł laureatki,
Aleksandra Jurewicz z klasy 2a tytuł finalistki. Jest to imponujące osiągnięcie, ponieważ większość tegorocznych laureatów i finalistów OF stanowili maturzyści.
Dziewczętom serdecznie gratulujemy!!!