Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku

Przewodnicząca – p. Izabela Zachariasiewicz

Wiceprzewodnicząca  -p. Katarzyna Plata-Nazar

Wiceprzewodnicząca –p. Danuta Krzewska

 

Konto :

PKO Bank Polski II/O Gdańsk
nr r-ku 13 1020 1811 0000 0702 0014 9278

Dziękujemy za wszystkie wpłaty!!!

Kontakt:

Rada Rodziców przy III LO

Topolowa 7

80-255 Gdańsk

tel. 58 3410671

e-mail: sekretariat@topolowka.pl

NIP: 957-08-24-694