REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Prezentacja klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w III LO w Gdańsku