Od 17 września ponownie rozpoczyna się dostawa ciepłych posiłków.
Codziennie od godz. 13:30  można odebrać obiad.
Opłaty i informacje - u Pani Iwony w klubie szkolnym.
Posiłki można zamawiać na cały miesiąc lub na poszczególne dni.
W przypadku nieobecności w szkole, obiad anulujemy dzwoniąc do godz. 9:00 na nr wskazany w karcie obiadowej.
Posiłek zamawiamy co najmniej dzień wcześniej.
Cena obiadu - 10 zł, płatność gotówką.