Lp. Data Godzina Dyżur nauczycieli Uwagi
1. 02.09.2019 16:00 nie

Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych po gimnazjum. Spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami. Informacje o obozach integracyjnych, Statut Szkoły. 

17:00 nie

Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych po szkole podstawowej. Spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami. Informacje o obozach integracyjnych, Statut Szkoły. 

2. 17.09.2019 17:00 nie

Deklaracje z religii/etyki/wdż. Wybór Klasowych Rad Rodziców.

3. 05.11.2019 17:00 tak

Indywidualne konsultacje z nauczycielami dla chętnych rodziców w godzinach 17:00-18:00. Nie odbędą się tradycyjne zebrania klasowe z wychowawcą.

4. 17.12.2019 17:00 tak

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr.

5. 28.01.2020 17:00 tak

Po zebraniach klasowych zebranie Rady Rodziców.

6. 24.03.2020 - -

ZEBRANIE ODWOŁANE! W klasach III informacja o przewidywanych ocenach na zakończenie szkoły. Kontakt z wychowawcą i nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego.

7. 26.05.2020 17:00 tak

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.