Webinar "Jutro nie umiera nigdy" - debata młodych o przyszłości". W dyskusji biorą udział młodzi aktywiści. Na chwilę robią przerwę, by przedyskutować czy jest jeszcze szansa na wykorzystanie tradycyjnych narzędzi procesu demokratycznego (np. takich jak wybory, lobbying) do wymuszenia zmiany wobec negatywnych zjawisk takich jak kryzys klimatyczny, wzrost nastrojów ksenofobicznych, wzrost tendencji autorytarnych rządów, rosnące nierówności globalne. Czy też może – jak coraz częściej słychać - potrzebne są formy oporu takie jak akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa, które okazały się bardzo silnym narzędziem w wywalczeniu wielu praw obywatelskich, współcześnie oczywistych: praw wyborczych kobiet, praw pracowniczych; w USA ta forma zaangażowania przyczyniła się do zniesienia segregacji rasowej.
 

Uczestnicy:

Marek Golonko - współtwórca spółdzielni socjalnej Margines, działacz na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej

Jadwiga Klata - członkini ruchu Extinction Rebellion, maturzystka warszawskiego LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Jakub Milarski - stypendysta EFC, wolontariusz i aktywista, jeden z organizatorów akcji przeciwko uchwaleniu strefy wolnej od LGBT w swoim mieście, maturzysta III LO w Gdyni.

Moderacja: Mikołaj Witoński - maturzysta, laureat XXXI Olimpiady Filozoficznej, współorganizator happeningu w ramach Trójmiejskiego Protestu Klimatycznego oraz akcji Trójmiasto Solidarnie ze Strajkiem Nauczycielek i Nauczycieli.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/t3ZbZgUxjRs

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/1170615253285072/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1590842839486376