Topolówka włącza się w akcję Rok Relacji 2.0. Dobre relacje oparte na zaufaniu, wzajemnej wymianie zdań, empatii oraz tworzeniu środowiska przyjaznego uczniom, nauczycielom i rodzicom to, jak wiadomo, podstawa procesu edukacyjnego i zadowolenia z pracy w przypadku nauczyciela. To z dobrych relacji rodzi się prawdziwa motywacja i chęć do nauki czy wspólnego działania na rzecz szkoły. W tym roku tworzymy wspólnie z Wami "rys społeczny" Topolówki, przy wsparciu Projektu Roku Relacji 2.0 oraz Fundacji Edukacyjnych: EFC i Szkoła z Klasą. Więcej o akcji na stronie https://e-dos.net/project/rok-relacji/ oraz facebooku https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Education-Website/Rok-Relacji-933591610172547/