W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” zapraszamy do udziału w spotkaniach akademickich i kursach e-learningowych z informatyki.
 
Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się na wskazanych poniżej stronach.
 
Spotkania akademickie:
 
* 22 lutego 2020 r. (sobota), godz. 10:00, fizyka, szkoła ponadpodstawowa - Niezwykły świat krystalografi
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/22-lutego-2020-r.-niezwykly-swiat-krystalografii
* 28 marca 2020 r. (sobota), godz. 10:00, fizyka, szkoła podstawowa - Elektromagnetyzm od kuchni
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/28-marca-2020-r.-elektromagnetyzm-od-kuchni
* 9 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00, biologia, szkoła ponadpodstawowa - Mikroorganizmy wśród nas
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/9-maja-2020-r.-mikroorganizmy-wsrod-nas
* 9 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00, chemia, szkoła ponadpodstawowa - Nie-metale, czyli co?
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/9-maja-2020-r.-nie-metale-czyli-co-
* 16 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00, matematyka, szkoła podstawowa - W świecie dziesiętnym i binarnym
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/16-maja-2020-r.-w-swiecie-dziesietnym-i-binarnym
* 16 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00, matematyka, szkoła ponadpodstawowa - Jednorodne równania rekurencyjne i metody ich rozwiązywania
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/16-maja-2020-r.-jednorodne-rownania-rekurencyjne-i-metody-ich-rozwiazywania
 
Spotkania akademickie zintegrowane z kursem e-learningowym:
* 9 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00, informatyka, szkoła podstawowa - Podstawy budowania stron przy pomocy PHP7
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/9-maja-2020-r.-podstawy-budowania-stron-przy-pomocy-php7
* 9 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00, informatyka, szkoła ponadpodstawowa - Wprowadzenie do układów logicznych
 pg.edu.pl/zdolnizpomorza/9-maja-2020-r.-wprowadzenie-do-ukladow-logicznych