Z dumą prezentujemy wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)! Wśród publicznych szkół średnich na Pomorzu mamy trzecie miejsce, w Gdańsku jesteśmy liderami!

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie i Instytut Badań Edukacyjnych opublikowały dane dotyczące Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), czyli metody analizy pozwalającej oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Edukacyjną Wartością Dodaną nazywa się także wskaźniki efektywności nauczania. Podano wskaźniki dotyczące okresu 2017 – 2019.

Aby obliczyć EWD sumuje się wyniki egzaminów państwowych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka) i humanistycznych (j. polski, historia, wos). Dotyczy to egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, czyli badane były wyniki uczniów „na wejściu” do szkoły i „na wyjściu” z niej.

Nie uwzględnia się wyników egzaminów z języków obcych oraz wyników matury międzynarodowej, co w przypadku naszej szkoły powoduje niestety obniżenie wskaźnika.

Wskaźniki EWD najlepszych szkół w Trójmieście (za okres 2017-2019):

  1. III Liceum Ogólnokształcące - Gdynia     12,7
  2. Gdańskie Liceum Autonomiczne                  10,6
  3. VI Liceum Ogólnokształcące - Gdynia           7,6
  4. III Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk          7,2
  5. V Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk           6,9
  6. II Liceum Ogólnokształcące - Sopot              6,3
  7. II Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk           4,6

8/9. I Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk         4,0

8/9. XX Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk    4,0

  1. I Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Gdynia     3,4