W dniach 11-12 maja dwie uczennice klas pierwszych naszej szkoły, Aleksandra Tułowiecka i Aleksandra Bida, uczestniczyły w posiedzeniu Komisji Sejmu Dzieci i Młodzieży. By zostać zakwalifikowanymi, musiały przejść przez wymagający sporego zaangażowania proces rekrutacji. Zadanie polegało na wyborze posła II Rzeczypospolitej, który nie tylko wyróżniał się prezentowanymi przez siebie wartościami, ale również aktywnie działał na rzecz społeczeństwa polskiego w czasie II Wojny Światowej. Uczennice musiały nagrać film lub słuchowisko na jego temat, zaprojektować stronę internetową lub przygotować wystawę. Kolejnym wyzwaniem była promocja rozwiązania zadania na różnych płaszczyznach (takich jak portale społecznościowe, spotkania z innymi uczniami czy rozwieszanie plakatów i rozdawanie broszur). Następnie, dziewczyny musiały sporządzić szczegółowy biogram wybranej przez nich posłanki, Zofii Moraczewskiej, oraz opisać realizację zadań w sprawozdaniu. Uczennicom nie tylko udało się zakwalifikować do tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ale również uzyskać maksymalną i jednocześnie najwyższą punktację w województwie pomorskim. Jako najlepszy zespół, w ubiegły weekend uczestniczyły w posiedzeniu Komisji Sejmowej, przygotowującej uchwałę, która zostanie przyjęta w trakcie posiedzenia całego Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca. Oprócz warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i wspólnego pisania uchwały z pracownikami legislacyjnymi Sejmu, uczennice miały okazję poznać zdolną młodzież z całej Polski i odwiedzić budynek Kancelarii Sejmu, gdzie odbywały się obrady Komisji. Na samym początku obrad Komisji został wybrany jej tegoroczny przewodniczący, który następnie przewodniczył obradom i wyborom trzech marszałków, którzy będą prowadzić posiedzenie 1 czerwca. Pragniemy z radością poinformować, że przewodniczącą została Aleksandra Tułowiecka, natomiast marszałkiem Sejmu - Aleksandra Bida. Kolejnym wyzwaniem przed uczennicami jest posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca. Aleksandra Bida, jako jedna z trójki marszałków, poprowadzi część sesji, natomiast Aleksandra Tułowiecka, jako przewodnicząca, wygłosi 5-minutową mowę na temat celu tegorocznych obrad i uchwały, którą Sejm ma przyjąć.