Konkurs krasomówczy

International Public Speaking Competition IPSC 2019

Ideą konkursu jest promowanie języka angielskiego poprzez umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich przemyśleń w formie przemówienia wygłoszonego na szerszym forum. Ocenie podlega nie tylko sprawność językowa uczestnika, ale także, a może przede wszystkim, oryginalność myśli, trafność argumentów, umiejętność zainteresowania widzów.

Uczestnicy samodzielnie przygotowują krótkie przemówienie własnego autorstwa, trwające maksymalnie 5 minut. Wystąpienie jest inspirowane tematem przewodnim konkursu, co oznacza, że każdy uczestnik musi wymyślić swój własny temat nawiązujący do tematu głównego. Każde wystąpienie kończy się krótką dyskusją – prezenter odpowiada na 2 -3 pytania od jury i/lub publiczności. Regulamin konkursu nie przewiduje używania jakichkolwiek rekwizytów.

Tegoroczny temat przewodni konkursu to:

Nature is a common language

Jurorami w konkursie są wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz

członkowie English Speaking Union.

Zwycięzca etapu regionalnego weźmie udział w ogólnopolskim finale konkursu w Bydgoszczy- 2 marca 2019 roku

Zwycięzca będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym finale w Londynie w maju 2019.

(Uwaga! Organizator konkursu – The English-Speaking Union – finansuje większość kosztów pobytu finalistów w Londynie oraz wycieczki i atrakcje; NIE pokrywa natomiast kosztów przelotu z Polski do Anglii i z powrotem).

Zgłoszenia uczestników należy dokonać u p. Anny Orłowskiej (osobiście w sali 12 lub anna.orlowska.pl@gmail.coml) do 4 lutego 2019r.